Underhåll av din Aiways

Subheader

När du börjar använda din Aiways börjar underhållsbehovet, beroende på användning, körmönster osv. Vi har utarbetat en underhållsplan för din Aiways anpassad efter svenska förhållanden, så att du kan ta hand om din Aiways på bästa möjliga sätt och låta utföra reparationer i tid och undvika haveri på grund av slitage.

Obligatorisk underhållsinspektion

Fabriksgarantin på din Aiways gäller i 5 år eller upp till 150 000 kilometers körning, beroende på vad som kommer först. På bilens starkströmsbatteri , elmotor och kontrollenhet för elmotorn är garantin dessutom hela 8 år/150 000 km (beroende på vad som kommer först). För att garantin ska gälla måste Aiways-fabrikens servicekrav vara uppfyllda.

Underhållsinspektion - optimalt utnyttjande av din Aiways

Vi rekommenderar att du en gång om året eller varje 20 000 km besöker en Aiways serviceverkstad för att få underhåll av din Aiway. Vid en underhållsinspektion kan du ta upp eventuellt behov av reparationer och på så sätt undvika haveri på grund av slitage för att säkerställa att din Aiways är drift- och trafiksäker. Hos din Aiways serviceverkstad gås bilen igenom enligt ett underhållsschema som är anpassat efter bilens ålder och aktuell vägmätarställning. Vid samma tillfälle utförs eventuella uppdateringar av bilens styrsystem och infotainmentsystem så att du kan vara säker på att få ut så mycket som möjligt av din Aiways när du utför vår rekommenderade underhållsinspektion.

Underhållsavtal - trygghet fullt ut

Det ska vara så enkelt som möjligt att vara Aiwaysägare, det är utgångspunkten för det underhållsavtal som vi har satt ihop för dig som kör Aiways. För en fast månadskostnad kan du säkerställa både underhåll och reparationer av din bil året runt. Du kan alltså tryggt använda din nya Aiways utan att behöva bekymra dig om oförutsedda utgifter under de första åren. 

OBLIGATORISK
UNDERHÅLLSINSPEKTION

Efter 100 000 km eller 3 år

 • Byte av bromsvätska
 • Byte av kylarvätska
 • Byte av olja i reduktionsväxellådan
 • Byte av Tbox-batteriet

REKOMMENDERAT UNDERHÅLLSINSPEKTION
Årlig inspektion var 20 000 km

 • Underhåll och kontroll av bilens viktigaste komponenter och säkerhetsutrustning, bl.a.  
 • Bromsar och underrede
 • Elektriska komponenter
 • Laddningskablar och laddningsport
 • Belysning, lampor och signalhorn m.m.
 • Friskluftsfilter

REKOMMENDERAT
UNDERHÅLLSAVTAL

Från dag 1 – upp till 5 år eller 140 000 km

 • Vi arbetar med att färdigställa de sista priserna. Följ med på sidan eller läs vårt nyhetsbrev. 
 • Obligatorisk underhållsinspektion
 • Underhållsinspektion: Vanlig service inkl. programuppdatering
 • Allmän rep. (byte av bromsbelägg, lampor, torkarblad etc., minus däck)